ponedeljek, 15. september 2014


JESENSKE SPOMINSKE PRIREDITVE V SLOVENSKI ISTRI


OPOMNIK

Prireditve v spomin na  prelomne dogodke naše polpretekle zgodovine se bodo nadaljevale tudi po sobotni veličastni proslavi obletnice priključitve Primorske k matični domovini. Že jutri ob 18.00 bo v koprskem pokrajinskem arhivu otvoritev razstave o prekomorskih brigadah, ki jo je lani pripravil muzej novejše zgodovine. Na otvoritvi bo nastopil ajdovski pevski zbor Srečko Kosovel, ki je bil ustanovljen kot zbor primorskih partizanov in ki letos praznuje sedemdesetletnico.
V sredo ob 19.00 bo v Kopru v univerzitetnih prostorih na Titovem trgu predstavitev knjige novinarja Miloša Ivančiča Lebič, v kateri so zbrani intervjuji s številnimi osebnostmi, ki so zaznamovale primorski boj za svobodo.

Naša občinska združenja borcev za vrednote NOB pripravljajo to jesen vrsto prireditev ob obletnicah dogodkov, ki ne smejo v pozabo.  
5. oktobra 1944 je bila le streljaj od nemških postojank v takoimenovani »kažeti« pri Kavaličih ustanovna skupščina narodnoosvobodilnega odbora za okraj Lopar, najvišjega organa  ljudske oblasti v slovenski Istri. Z osvoboditvijo Kopra je bil odbor preimenovan  v okrajni ljudski odbor Koper. Imel je pomambno vlogo v okviru NOB in v boju za priključitev slovenske Istre k matični domovini. Do konca vojne je skrbel za mobilizacijo novih borcev, za zdravstvo, šolstvo, sodstvo, za tiste, ki so jim požgali domove, za preskrbo prebivalstva in za druga področja družbenega življenja. Obletnico bomo obeležili v soboto, 4. oktobra, prireditve pa skupaj pripravljajo koprsko združenje protifašistov, krajevna skupnost Sv. Anton in vaški odbor iz Kavaličev.  Ob 12.00 bo pred »kažeto« krajša slovesnost  z  odkritjem informativnega panoja, s katerimi bomo ta spomenik NOB še bolj približali obiskovalcem in pohodnikom, ki ga obiskujejo čez leto. Tega dne ga bodo obiskali tudi učenci bližnjih osnovnih šol, ki se bodo odpravili na pohod po partizanskih poteh.
Osrednja proslava bo popoldne ob 15.00 v zadružnem domu v  Sv Antonu. Slavnostni govornik bo nekdanji komisar bataljona Istrskega odreda Dušan Puh. Slovesnost bo posvečena tudi spominu na žrtve nemške požigalske ofenzive z dne 2.oktobra 1943, ki je samo v Svetem Antonu in bližnjih zaselkih terjala 28 življenj tamkajšnjih prebivalcev, po slovenski Istri pa več kot 200. Žrtvam nemške požigalske ofenzive se bomo poklonili tudi na spominskih slovesnostih v Pobegih v nedeljo, 28. septembra  ob 16. Uri, v Bertokih v petek, 3. oktobra ob 17. uri, v Dekanih v soboto, 4. oktobra ob 15. Uri, v Gračišču pa v soboto, 11. oktobra ob 15. uri.
Sredi oktobra  bo proslava ob sedemdeseti obletnici ustanovitve Mornariškega odreda Koper, prve mornariške enote slovenske vojske in s tem predhodnika slovenske mornarice. Obletnica je že sama po sebi dokaz slovenske pomorske usmeritve. Odred, ki je bil ustanovljen v Loparju 15. oktobra 1944, je odigral pomembno vlogo pri osvobajanju slovenske obale. Obletnico bomo obeležili s številnimi prireditvami. Na marežganski osnovni šoli bo na to temo otroški ex tempore. Piranska občina, ki praznuje v počastitev tega dogodka svoj občinski praznik, bo pripravila v soboto 11. oktobra v Portorožu tradicionalno proslavo, v nedeljo, 12.oktobra pa se bomo s pohodom in proslavo spomnili obletnice tudi na prizorišču ustanovitve odreda v Loparju. Prireditev skupaj pripravljajo odbor združenja združenja veteranov vojne za Slovenijo Slovenska Istra, ankaranski 14. mornariški divizion slovenske vojske, koprsko združenje protifašistov, krajevna skupnost Marezige in  kulturno društvo iz Loparja.
Članice koprske enote društva Dobrnič, ki deluje v okviru koprskega Združenja protifašistov se bodo v nedeljo, 12. oktobra 2014 s posebnim avtobusom udeležile proslave v Dobrniču  v spomin na 1. kongres Slovenske protifašistične ženske zveze, ki je bil v Dobrniču,  oktobra 1943 leta. Na kongresu so bile žene iz vse Slovenije, tudi iz Primorske.  Njihova zahteva je bila,  »enakopravna vključitev žensk v boju za svobodo«. Geslo je bilo:« Vse za partizane - do končne zmage!« Kot vsako leto bo to eno najštevilčnejših ženskih druženj v Sloveniji.                       
Prvo nedeljo v novembru bo v Kučibregu tradicionalna spominska slovesnost ob sedemdeseti obletnici tragičnih bojev, v katerih so se hrvaški, italijanski in slovenski partizani postavili po robu neprimerno močnejšim nemškim silam. V teh bojih je padlo več kot 120 partizanskih borcev, povsem pa je bil razbit bataljon Alma Vivoda, sestavljen pretežno iz miljskih delavcev. Spomin na to tragedijo, ki ga že desetletja skupno gojijo združenja nekdanjih borcev iz treh sosednjih držav, je dragocen predvsem zato, ker priča strahotnem krvnem davku istrskih ljudi za svobodo in o skupnem boju slovenskih, hrvaških in italijanskih protifašistov, ki je temelj sožitju med sosednjimi narodi in državami.

Združenja borcev iz slovenske Istre bodo konec oktobra tudi letos pripravila obisk grobov padlih istrskih partizanov na Dolenjskem. Od 2.000, kolikor se jih je borilo v enotah sedmega korpusa na Dolenjskem, jih je padlo več kot 200. Tudi letos bomo skupaj z dolenjskimi združenji borcev  priredili komemoracije na grobnicah na Muljavi, na Cviblju nad Žužemberkom, v Hinjah, v Vavti vasi in v Ribnici v Vavti vasi, Podgradu in Velikem Cerovcu. 

 

Ni komentarjev:

Objavite komentar