ponedeljek, 30. marec 2015

Peticija proti rehabilitaciji fašizma v Italiji


Primorci, katerim je fašizem naredil veliko gorja in zločinov, smo zgroženi nad dejstvom, da je italijanska država ob dnevu spomina podelila medalje » v znak priznanja žrtev za domovino« 300 fašistom iz Salojske republike. Med temi je vsaj pet vojnih kriminalcev, ki so obtoženi mučenja in ubojev Italijanov, Slovencev, Hrvatov in drugih narodov nekdanje Jugoslavije.

Odlikovanje fašistov so odkrili povsem naključno, potem ko je medaljo prejel bersaljer Parido Mori 10. februarja letos. Pri vsedržavnem združenju protifašistov ANPI  in drugih antifašističnih združenjih so ugotovili, da je bil Mori bersaljer Salojske republike. Padel je 18. februarja 1944 na Mostu na Soči v spopadu s partizani, s fojbami ni bil povezan. Gre še za en poskus potvarjanja zgodovine in rehabilitacijo fašizma, kar je nezaslišano in nesprejemljivo.

Združenje protifašistov, borcev za vrednote NOB in veteranov Koper Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Slovenije  pošiljamo naš protest proti takemu ravnanju italijanske države, ki tvorno sodeluje pri rehabilitaciji fašizma ali pa si pred tem zatiska oči.

Tako mi kot Slovenska manjšina v Italiji zahtevamo preklic odlikovanj.

Koper, 27.3.2015                                                               

Predsednik: Marijan Križman

nedelja, 29. marec 2015

Letna skupščina združenja
Na redni skupščini našega združenja 27.3.2015 smo naše delo v minulem letu ocenili kot zelo uspešno in zastavili program za sedanje. Letos bomo dali poseben poudarek 70. obletnici osvoboditve. Sprejeli smo tudi posebno peticijo, s katero obsojamo podeljevanje odlikovanj fašistom in vojnim zločincem v Italiji in zahtevamo od pristojnih Republike Slovenije, da odločno ukrepajo proti temu poveličevanju fašizma.
Izbrali smo tudi novo vodstvo. Predsednik združenja je postal Marjan Križman, podpredsedniki pa Valter Kodarin, Sveto Krmac in Matej T. Vatovec.
Šoli in učencem OŠ Elvira Vatovec iz Prad se iskreno zahvaljujemo za zelo lep sprejem.