sreda, 17. junij 2015


OSNOVNA ŠOLA ELVIRE VATOVEC PRADE –

PREJEMNIK »ZLATE PLAKETE ZZB NOB SLOVENIJE«,

podeljene na prireditvi ob Dnevu šole, v sredo, 17. junija 2015


  

Iz obrazložitve predlagatelja

Združenja protifašistov, borcev za vrednote NOB in veteranov  Koper

 

Osnovna šola Elvire Vatovec Prade je več kot 40 let nosila ime po partizanski učiteljici Elviri Vatovec, ko ji je bilo to ime v onih prvih letih samostojne Slovenije odvzeto. Našli so se taki, ki so pod krinko prizadevanj za nevtralno šolstvo poskušali izničiti spomin na tiste, ki so najbolj zaslužni, da je tu obstala slovenska beseda. Namesto, da bi bili ponosni na junaško partizansko učiteljico, ki je žrtvovala življenje za slovensko besedo, so jo sklenili zamolčati.  Vztrajnosti tukajšnjega prebivalstva, organov  krajevnih skupnosti in borčevskih organizacij Pobegi-Čežarji, Bertoki in Sv. Anton ter Združenju borcev in udeležencev NOB Mestne občine Koper gre zahvala, da se je ime povrnilo. S prizadevanji za povrnitev imena šoli so pričeli 1997. in po štirih letih uspeli.  Leta 2001 je bila ELVIRA VATOVEC znova v imenu Osnovne šole Prade.  In učenci in učitelji te šole so na to ponosni.
 


Tudi v času, ki ni bil naklonjen posredovanju vrednot narodnoosvobodilnega boja mlajšim generacijam, so učenci OŠ Elvire Vatovec Prade in podružnične šole v Sv. Antonu redno in velikokrat s šolskim pevskim zborom tudi množično sodelovali na proslavah in spominskih slovesnostih, posvečenih dogodkom iz časa NOB. Največkrat v Bertokih, Pobegih – Čežarjih in Sv. Antonu ob obletnicah, posvečenih padlim in žrtvam nemške požigalske ofenzive v slovenski Istri, kjer je bilo 2. oktobra 1943 pobitih več kot dvesto njenih prebivalcev in požganih 55 istrskih vasi. Učenci te šole so tudi že večkrat sodelovali na tradicionalnih spominskih slovesnostih, posvečenih boju in padlim borcem Komande mesta Koper, v Borštu, 8. februarja 1945, pa tudi v tradicionalnih spominskih slovesnostih v Loparju, ob obletnicah v letu 1944 ustanovljenega mornariškega partizanskega odreda Koper. Učenci redno sodelujejo v  kulturnih programih proslav in srečanj ob dnevu borca, ki se v juliju mesecu že vrsto let in množično dogajajo na Srminu v Bertokih, skupaj za kar 5 krajevnih borčevskih organizacij, in v Pobegih-Čežarjih.
 

Skupaj z Združenjem protifašistov, borcev za vrednote NOB in veteranov Koper in Društvom Dobrnič - Slovensko protifašistično žensko zvezo, sekcijo, ki deluje v okviru koprskega združenja borcev, so učenci in učitelji 70-letnico junaške smrti partizanske učiteljice Elvire Vatovec obeležili 8. marca 2014 z odmevno prireditvijo ob mednarodnem dnevu žena. Slavnostna govornica je bila zgodovinarka Metko Gombač. V bogatem kulturnem programu je sodelovalo preko trideset učencev. Bili smo priča otvoritvi stalne razstave o življenju in delu Elvire Vatovec, raziskovalnemu delu z naslovom: »Kaj smo izvedeli o Elviri Vatovec« in si ogledali ganljivo razstavo » Ko je umrl moj oče«, avtorjev razstave, zgodovinarjev Metke in Borisa Gombač. Razstavo spisov in risb otrok, ki so bili od poletja 1942 do septembra 1943 internirani v italijanska koncentracijska taborišča Rab in Gonars, Prireditev so učenci in učitelji obogatili tudi z razstavo slik, utrinkov iz časa NOB, slikarja amaterja, bertošana Karla Bertoka, ki je pred 82. leti obiskoval šolo v Pradah in star komaj 19 let že odšel v partizane. 

 
Učitelji in učenci Osnovne šole Elvire Vatovec Prade so se tudi že večkrat udeležili spominskih slovesnosti v Cerknem, v spomin na sedeminštirideset padlih tečajnikov, slušateljev šole v Cerknem, mladih, svobodoljubnih in zavednih aktivistov. Med njimi je bil tistega usodnega dne v januarju 1944 tudi naš rojak, čežaran Kalister Zidarič. Z novogoriško osnovno šolo, ki nosi ime padle tečajnice Milojke Štrukelj sodelujejo v  spominskih slovesnostih pri spomeniku na Brcih in s to šolo vzdržujejo tudi prijateljske vezi. 

 
Na osnovni šoli v Pradah smo v zadnjih petih letih že dvakrat organizirali srečanje partizanskih učiteljev Primorske, pa pogovore z borci NOB in učenci, in letošnjega marca meseca izpeljali tudi programsko volilno konferenco Združenja protifašistov, borcev za vrednote NOB in veteranov Koper, s krajšim kulturnim uvodom, ki so nam ga pripravili učitelji in učenci šole. Slednji vzorno skrbijo tudi za bližnja obeležja narodno osvobodilne borbe. 

 

Sodelovati z OŠ Elvire Vatovec Prade pomeni Združenju protifašistov, borcev za vrednote NOB in veteranov Koper, enako pa tudi krajevnim borčevskim organizacijam Bertoki, Pobegi-Čežarji in Sv. Anton, prijazno dogovarjanje o nekaterih skupnih nalogah, saj smo pri realizaciji slednjih vselej deležni pripravljenosti učiteljev in mentorjev in gotove podpore vodstva šole na čelu z dolgoletno ravnateljico Franko Pegan Glavina.

 

S PODELITVIJO ZLATE PLAKETE ZZB NOB SLOVENIJE IZREKAMO OSNOVNI ŠOLI ELVIRE VATOVEC PRADE ZASLUŽNO IN VREDNO ZAHVALO.

 

 

Združenje protifašistov, borcev za vrednote NOB in veteranov Koper

Predsednik

Marijan Križman