torek, 25. marec 2014


PETICIJA PROTI POSTAVITVI SPOMINSKEGA OBELEŽJA DOMOBRANCEM V GRAHOVEM

Skupščina koprskega Združenja protifašistov, borcev za vrednote NOB in veteranov je 26. marca obravnavala tudi napovedano postavitev spomenika domačim izdajalcem in kolaboracionistom nacističnih agresorjev v Grahovem pri Cerknici. Obsodila je poveličevanje pripadnikov enot waffen SS, ki so bile na Nueremberškem procesu priznane za zločinske, in njihovo poimenovanje za »slovensko narodno vojsko.  Skupščina meni, da sodi omenjena postavitev spomenika v okvir širšega načrta prikrajanja zgodovine političnim potrebam slovenske desnice. Ta se skuša s preusmerjanjem pozornost od gospodarskih razmer k ideološki hajki oprati neposredne odgovornosti za  katastrofalen gospodarski položaj Slovenije.
Skupščina poziva državne organe, predsednika države, vlado in sodno vejo oblasti, naj glede spomenika v Grahovem ukrepajo skladno z lastnimi pristojnostmi in s tem preprečijo poveličevanje nacifašizma na Slovenskem.
Skupščina obenem ponovno poziva poslance v državnem zboru, naj obnovijo pobudo za dopolnitev preambule k slovenski ustavi z ugotovitvijo, »da smo Slovenci v večstoletnem prizadevanju izoblikovali svojo jezikovno, narodno samobitnost in uveljavili svojo državnost z antifašističnim narodnoosvobodilnim in osamosvojitvenim bojem«.


Poziv  Združenje borcev za vrednote NOB Cerknica k podpisu peticije:

 
 

S peticijo želimo vplivati na organe slovenske države, da končno ukrepa skladno s svojimi pristojnostmi. Predlagatelji peticije menimo, da Evropska skupnost in slovenska država  temeljita na 9. maju – dnevu zmage antifašističnega zavezništva.

Otvoritev spomenika v Grahovem je predvidena za 6. april, katerega pomen nam je iz zgodovine dobro znan. Ker je navedeni datum pred nami vas naprošamo, da strnemo svoje vrste in maksimalno hitro zberemo s skupnimi močmi čim večje število podpisov. Učinki zbranih podpisov peticije bodo neposredno vplivali na podobne poizkuse obeleževanja dogodkov  nacističnih, fašističnih, domobranskih in drugih izdajalskih enot.

Dodatne informacije:  Miro Mlinar, Združenje za vrednote NOB Cerknica,  tel. 031 636 090.

Zbrane podpise prosimo, da dostavite na naslov združenja ali po elektronski pošti  zbcerknica@volja.net   .

 

Peticijo lahko podpišete tu http://www.pravapeticija.com/grahovo

ali na sedežu vašega občinskega združenja.

 

PETICIJA


Spodaj podpisani državljani in državljanke Republike Slovenije smo z zgroženostjo prebrali v Mladini, št,.12 z dne 21. marec 2014 napis, ki bo na spominskem obeležju v Grahovem pri Cerknici z naslednjim besedilom: »Na tem kraju so leta gospodovega 1943 posadko domobrancev slovenske narodne vojske s topovi in ognjem pobili komunisti, bratje po rodu, tujci po misli.« Za obuditev zgodovinskega spomina navajamo, da sta domobransko postojanko napadli Tomšičeva in Šercerjeva brigada, ki sta bili sestavni del XIV. divizije NOV in POS in zavezniških sil. Vlogo in pomen domobranske postojanke je najbolje pojasnil SS general Ervin Rosener. Ta je bil leta 1946. obsojen na smrt, saj je bila SS po sodbi mednarodnega nurenberškega sodišča razglašena za zločinsko organizacijo. Na slovenski domobranski prisegi 20. aprila 1944 je ta zločinec dejal: »Dne 24. septembra 1943 sem izdal povelje za ustanovitev slovenskega domobranstva. S pomočjo velikonemškega rajha smo vas izvežbali, oblekli in oborožili. Danes ste nastopili prisego, da se boste skupaj z nemško vojsko, z vojaško SS in policijo borili za svobodno, čisto Evropo. Sprejemam vas tedaj v borbeno skupnost svojih vojakov in vas tovariši iz slovenskega domobranstva prisrčno pozdravljam. Vaš škof vas je to jutro pripravil. Čistega srca stojite tu, da bi položili zaobljubo vojaka.« 


Glede na dejstvo, da v neposredni okolici stare šole v Grahovem stojijo že tri spominska obeležja (Spomenik žrtvam NOV 1941 -1945, Spominsko obeležje pesniku Francetu Balantiču in spominsko obeležje Tomšičevi in Šercerjevi brigadi) je izdano soglasje Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, območna enota Ljubljana strokovno sporno. Izdano soglasje je tudi v nasprotju z predhodnimi strokovnimi soglasji, ki jih je navedeni Zavod izdal v predhodnih postopkih za zaščito obstoječih treh spomenikov.
Sam postopek in izdaja soglasja je potekala brez sodelovanja zainteresirane javnosti, predvsem prebivalcev Grahovega in občine Cerknica. Tudi v tem postopku se je pokazalo, da je v naši demokratični družbi  zaskrbljujoča praksa državnih organov in njenih institucij,da celo na  zahteve dela javnosti ne odgovarjajo in jo ignorirajo.
Ker so osrednji slovenski mediji že obvestili širšo javnost o nameravani postavitvi spomenika, je poleg same vsebine napisa je del javnosti še dodatno vznemirilo dejstvo, da je otvoritev predvidena 6. aprila  (na dan napada nacistično – fašističnih sil na takratno državo). Ta se je odziva z velikim nezadovoljstvom, ki se lahko sprevrže v resne družbene nemire in konflikte. Podpisniki peticije si prizadevamo za narodno pomiritev, zato taka spominska obeležja po našem prepričanju ne prispevajo k temu. Dosegajo zgolj razdvajanje in razdor v slovenskem narodu.
Podpisniki/podpisnice  peticije se zavzemamo za demokratično reševanje nastalih razmer in  odločno izrekamo NASPROTOVANJE in odločen NE takemu načinu postavljanja obeležja kolaboraciji in delovanju okupacijskih pomožnih policijskih sil.
Zato
Z A H T E V A M O
·         da Ministrstvo za kulturo in Zavod za varstvo kulturne dediščine ponovno preučijo lastna strokovna stališča o obstoječih spomenikih v Grahovem ter da Ministrstvo za  kulturo sproži razpravo o postavitvi novega spomenika z vključitvijo vse zainteresirane  strokovne in širše družbene javnosti in izda Novi zavezi negativno mnenje za postavitev novega spomenika zaradi njegovega posega na vplivno območje obstoječih spomenikov;
·         da skladno z navedbami strokovnega mnenja Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, območna enota Ljubljana (št.945/2010-PJB z dne 29.12.2010) zahteva od občine Cerknica, da ob opustitv starega objekta šole in igrišč opredeli namen javne površine centralnega dela naselja v Grahovem;
·         da Ministrstvo za kulturo prične z postopki za spremembo in dopolnitev zakonodaje, ki bo preprečevala skrunitev spomeniške dediščine NOB ter postavljanje spominskih obeležij nacističnim in fašističnim enotam na območju RS.

Ni komentarjev:

Objavite komentar